tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 בוגר אייסף, פרופ' רוני גמזו, במפגש עם חברי אייסף

linkedinyoutubefacebook

אייסף- הקרן הבינלאומית לחינוך הינה ארגון חברתי ציוני, הפועל לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום פערים בחברה הישראלית באמצעות הגברת הנגישות להשכלה גבוהה ופיתוח מצוינות ומנהיגות חברתית-אקדמית. קרן אייסף מעניקה מלגה משמעותית לצד תכנית מעורבות חברתית וליווי אישי לחבריה לאורך כל הדרך. אייסף נוסדה בשנת 1977 על-ידי קבוצת יהודים מזרחים, בראשות אדמונד י'. ספרא ז"ל, גב' לילי ספרא וגב' נינה ווינר. אייסף הינה קרן מלגות פרטית מהוותיקות בישראל ומהבודדות המעניקות מלגות לצעירים מבטיחים מהפריפריה החל מתואר ראשון, דרך תואר שני ושלישי וכלה בפוסט דוקטורט בחו"ל.

בוגר אייסף, פרופ

מנכ"ל משרד הבריאות היוצא אמר לסטודנטים כי הוא צופה משבר בכוח אדם במערכת בשנת 2017 – והפעם דווקא מכיוון ההיצע: "כמות המתמחים מוכפלת ויהיה צורך דחוף להכפיל תקנים", אמר, "אני יודע שיש פחד מהאמירה הזו אך חייבים להיערך למציאות. אני לא מעלה על דעתי שיהיה תור להתמחות ואלחם על כך מול כל מי שצריך".

http://www.themarker.com/news/health/1.2338377

מוסדות אקדמאיים בתוכניות אייסף

מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת בר אילן
האוניברסיטה העברית
תל אביב
הטכניון
אוניברסיטת חיפה
בצלאל
המכללה האקדמית ירושלים
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה הפתוחה
אפקה
הבינתחומי הרצליה
סמי שמעון
המכללה האקדמית
ספיר
מכון טכנולוגי חולון
אורט בראודה
האקדמיה למחול