fbpx
סטודנטים מלמדים במרכז למידה

חיזוק לימודי לבני נוער בערי פריפריה ושכונות פריפריאליות. מרכזי הלמידה פועלים בשעות אחה"צ ומהווים מקום לתגבור לימודי, יחסי אישי, העצמה ויצירת קשר אישי עם סטודנטים המהווים מודל לחיקוי.

מוקדים: שכונת התקווה, באר שבע, חיפה, כרמיאל, יפו, ירושלים, נשר.

פרויקטים

קבוצת סטודנטים במרכז צעירים
אייסף להשכלה- מרכזי צעירים

הנגשת השכלה גבוהה בקרב צעירים בפריפריה. חברי אייסף פועלים במחלקות להשכלה גבוהה במרכזי הצעירים למתן מידע ויעוץ אישי, ארגון כנסי השכלה גבוהה, ליווי קבוצות צעירים בתחום ועוד. הפרויקט פועל בשיתוף קרן...

גשר לאקדמיה

חניכה אישית וקבוצתית במטרה ליצור קבוצת מטרה המכוונת לרכישת תעודת בגרות אפקטיבית שתאפשר כניסה למוסד אקדמי. הפרויקט פועל בשיתוף פרויקט פר"ח. מוקדים : נשר, אשקלון, חולון, באר שבע, חיפה, ירושלים.

סטודנטים במסגרת פעילות מנהיגות צעירה בקרן אייסף
מח"צ – מנהיגות צעירה

הקמת קבוצת מנהיגות לבני נוער ממסגרות שונות. הסטודנטים מנחים את חברי הקבוצה סביב העצמה אישית, חשיפה לעולם האקדמיה ועידוד פרויקט של יזמות חברתית.מוקדים: מרכז קהילתי "יוספטל" פ"ת, מרכז "דרך הגלים "...

מנהיגות  סטודנטים ובני נוער קק
מנהיגות סטודנטים ובני נוער קק"ל – מעוף אייסף

קרן קיימת לישראל וקרן אייסף חברו לשיתוף פעולה למען קידום חינוך ציוני, צמצום הפערים בין הפריפריה למרכז, חיזוק הפריפריה וקידום יעדים לאומיים באמצעות פיתוח מנהיגות חינוכית חברתית- אקדמית באזורי עדיפות...

סטודנטים בפרויקט מסתערים לאקדמיה
מסתערים לאקדמיה

פרויקט הפועל בשיתוף קרן גרוס לסיוע בהנגשת האקדמיה לחיילים לפני השחרור מהפריפריה באמצעות היכרות ראשונית עם עולם האקדמיה, היכרות אישית בין חיילים צעירים לסטודנטים המגיעים מרקע דומה ומהווים מודל לחיקוי וחשיפה...

סטודנטים מלמדים במרכז למידה
מרכזי למידה

חיזוק לימודי לבני נוער בערי פריפריה ושכונות פריפריאליות. מרכזי הלמידה פועלים בשעות אחה"צ ומהווים מקום לתגבור לימודי, יחסי אישי, העצמה ויצירת קשר אישי עם סטודנטים המהווים מודל לחיקוי. מוקדים: שכונת...

מתמחה
מתמחים במגזר הציבורי

קבוצת סטודנטים נבחרים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית המתמחה במסגרות בכירות במנהל הציבורי בישראל: משרדי ממשלה, מרכז השלטון המקומי, רשויות ממשלתיות ועוד.  הסטודנטים מקבלים הזדמנות להשפיע ולתרום ובמקביל רוכשים...

סטודנטים במסגרת סדנה
פרחי אקדמיה

סדנאות וסיור במוסד אקדמי במטרה להעלות מוטיבציה קראת בחינות הבגרות, הגברת מודעות בקרב בני נוער מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית לגבי חשיבותה וערכה של השכלה גבוהה ואמונה ביכולתם לרכוש אותה. הפרויקט פועל...

Back to top