טופס הרשמה

הזן שם מלא

אנא בחר אפשרות

אנא בחר תואר

הזן מוסד לימודים

הזן תחום מחקר

הזן את ממוצע התואר האחרון

יש לבחור תאריך יציאה

הזן מוסד לימודים

הזן את מספר שנות השירות

הזן מספר טלפון

הזן את כתובת המגורים

הזן כתובת דוא"ל חוקית

הוספת קובץ תמונת פספורט

הוסף טופס הגשת מועמדות ומסמכים נלווים

אנא הזן הערות

יש לסרוק את המסמכים הבאים אחד אחר השני , באותו סדר המצוין בטופס הגשת המועמדות וכמפורט להלן לקובץ PDF אחד תוך מספור בעט מצד שמאל למטה של מספר המסמך
1. טופס הגשת מועמדות מלא
2. תמונת פספורט – יש להעלות בנפרד בשדה המיועד לכך
3. קורות חיים – כמפורט בטופס הגשת המועמדות
4. "Project Statement" - כמפורט בטופס הגשת המועמדות
5. דוגמא לכתיבה אקדמית - כמפורט בטופס הגשת המועמדות
6. ""Personal Statement - כמפורט בטופס הגשת המועמדות
7. מכתבי המלצה אקדמיים - יש לשלוח ישירות למייל phd@isef.org.il
8. תעודות אקדמיות משנה קודמת - כמפורט בטופס הגשת המועמדות
9. אישורים על פעילות התנדבותית/למען הקהילה - כמפורט בטופס הגשת המועמדות
יש לסרוק את המסמכים הבאים אחד אחר השני , באותו סדר המצוין בטופס הגשת המועמדות וכמפורט להלן לקובץ PDF אחד תוך מספור בעט מצד שמאל למטה של מספר המסמך
Invalid Input

Back to top