אנו מאמינים כי מלגה משמעותית תסייע לסטודנטים להתמקד בלימודיהם ובפעילותם ובכך לממש את הפוטנציאל האקדמי-חברתי הטמון בהם. חזון ארוך הטווח של תכנית זו תאפשר לסטודנטים לזכות במלגות במוסדות בהם קיימת תכנית משותפת במשך כל לימודיהם האקדמיים. התכנית מעניקה מלגות לסטודנטים הלומדים במקצועות ה -STEM המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית.

 

loading...
  מלגות מדע בונה חברה למקצועות הנדסה ומדעים בשיתוף משרד ראש הממשלה

נוכחות חובה בתכנית למנהיגות חברתית הכוללת כ-15 מפגשים במהלך השנה בימי שישי.

• עשייה חברתית בקהילה באחד מהפרויקטים החברתיים בתכנית, בהיקף של 4 שעות שבועיות
• מפגשי הכשרה בהיקף של 5-8 מפגשים לאורך השנה.
• מלגה גובה מלגה: בין 18,500 ל- 25,000 ₪, מדי שנה בשיתוף המוסדות האקדמאים ושותפים נוספים.

התכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות סכומים אילו ולהתאימם על פי החלטות הנהלתה.

  מערך הסיוע

מלגות סיוע כלכלי נוסף למצבי חירום- תכנית פועלת למניעת נשירה על רקע כלכלי באמצעות הענקת מלגות סיוע חירום, לחבריה שנקלעו למשבר כלכלי העלול לפגוע בהמשך לימודיהם.
מלגות סיוע אקדמי נתמכות בתכנית שמטרתה לתמוך בסטודנטים הזקוקים לעזרה בלימודים.

 

  פרסי הצטיינות

כחלק מעידוד המצוינות, מעניקה התכנית מידי שנה פרסי הצטיינות אקדמית-חברתית לסטודנטים שגילו מעורבות חברתית משמעותית לצד הישגים גבוהים ומצוינות אקדמית.

  תהליך המועמדות

עם קבלתך ללימודים באחד המוסדות האקדמיים בהן פועלת הקרן מתקיים התהליך הבא:

      •   מילוי טפסי המועמדות למלגת אייסף באמצעות מערכת הרישום הזמינה החל מתחילת יוני של שנת הלימודים הקרובה.

      •   שליחת הטפסים למנהל התכנית בהתאם למוסד הלימודים אליו התקבלת.

      •   המידע ייבדק במידה ותמצא מתאים, תוזמן לעבור סדנת מיון וראיון קבלה.

     •   העברת אישורים המעידים על אמיתות הנתונים שהוצהרו.

 

חשוב לשים לב:

מועד הגשת הטפסים הינו עד סוף יולי טרם תחילת שנת הלימודים.
עבור חלק מהמוסדות האקדמיים נדרש למלא טופס לבקשת מלגה במשרדי המוסד ולציין
במפורש על גבי הטופס את בקשת הצטרפותך כחבר בקרן אייסף.

  קריטריונים לקבלת מלגות

לחברות בתכנית מתקבלים סטודנטים מבטיחים המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית.

תנאי קבלה נוספים:

  • עדיפות לשירות צבאי או אזרחי מלא
  •  היקף לימודים אקדמאים מלא.
  • פעילות התנדבותית בקהילה ומעורבות חברתית.
  • התחייבות לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי התכנית כתכנית א-פוליטית, יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.
  • קבלה ללימודים במוסדות בהם מתקיימת תכנית אייסף:
    אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, האוניברסיטה העברית, האקדמיה לאמנות ועיצוב-בצלאל, האוניברסיטה הפתוחה (חיפה ירושלים, כרמיאל, שדרות, באר שבע), אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, מכללת אורט בראודה בכרמיאל, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, המרכז הבינתחומי הרצליה, מכללת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, מכללת ספיר, מכללת HIT חולון, מכללת עזריאלי ירושלים.
  • עדיפות למקצועות ההיי-טק: מדעי המחשב, הנדסת מחשבים/חשמל /אלקטרוניקה/חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מערכות מידע, הנדסת מדע הנתונים, ביולגיה חישובית, ביואינפורמטיקה

לתשומת לבך:
• החברות בתכנית תתאפשר רק לסטודנטים הלומדים במוסדות בהם מתקיימת תכנית זו.
• ימי המפגשים של התכנית למנהיגות חברתית הינם בימי שישי. סטודנט המתעתד ללמוד בימי שישי לא יוכל להתקבל לחברות בתכנית זו.

 

 ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ הסתיימה

milga header

לכל שאלה בנוגע לרישום ניתן לפנות למייל: info@isef.org.il

Back to top