tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 תכנית הרוח הדרומית

linkedinyoutubefacebook

בתכנית אייסף הרוח הדרומית חברים סטודנטים לתואר ראשון ממכללת ספיר ומכללת חמדת הדרום.

 מכללת חמדת הדרום  sapir  Samisimon

הסטודנטים בתכנית לוקחים חלק בתוכנית למנהיגות חברתית המתקיימת במהלך הלימודים אחת לשבועיים בימי שישי, בספיר ובחמדת לסרוגין.

הסטודנטים בתכנית לוקחים חלק בפרויקטים חברתיים מגוונים הכוללים: