tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 תכנית באר שבע

linkedinyoutubefacebook

בתכנית אייסף באר שבע חברים סטודנטים לתואר ראשון מאוניברסיטת בן גוריון ומכללת סמי שמעון באר שבע, וסטודנטים לתואר שני מבן גוריון.

 samisimon אוניברסטית בן גוריון

הסטודנטים בתכנית לוקחים חלק בתכנית למנהיגות חברתית המתקיימת במהלך הלימודים אחת לשבועיים בימי שישי, לרוב בבן גוריון.

הסטודנטים בתכנית לוקחים חלק בפרויקטים חברתיים מגוונים הכוללים:
 
גשר לאוניברסיטה בירוחם: למידע על הפרויקט - לחצו כאן

גשר לאוניברסיטה בבאר שבע: למידע על הפרויקט - לחצו כאן

מרכז למידה "אפיק": למידע על הפרוייקט לחצו כאן