tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 מלגות משרד ראש הממשלה- קרן אייסף  למקצועות STEM/ להנדסה ומדעים

linkedinyoutubefacebook

אנו מאמינים כי מלגה משמעותית תסייע לסטודנטים להתמקד בלימודיהם ובפעילותם ובכך לממש את הפוטנציאל האקדמי-חברתי הטמון בהם. חזון ארוך הטווח של תכנית זו תאפשר לסטודנטים לזכות במלגות במוסדות בהם קיימת תכנית משותפת במשך כל לימודיהם האקדמיים. התכנית מעניקה מלגות לסטודנטים הלומדים במקצועות ה -STEM המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית..

 

loading...