tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 קרן אייסף לחינוך - דוקטורט-בתר דוקטורט חו"ל

linkedinyoutubefacebook

תכנית עמיתי אייסף לדוקטורט פועלת לתמיכה בדוקטורנטים בארץ ובחו"ל בכל המדעים. במשך שנות פעילותה תמכה התכנית בקריירה האקדמית והמקצועית של מאות דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים מהפריפריה שהשתלבו בעמדות מפתח מחקריות, עסקיות וציבוריות באקדמיה ומחוצה לה. כיום לומדים בעזרתה עשרות דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים בארץ ובחו"ל אשר מקבלים מלגה לתקופה שבין שנה ועד ארבע שנים.

 • קריטריונים לקבלת המלגה

 • המלגה מיועדת לסטודנטים במסלול דוקטורט וליוצאים לפוסט דוקטורט.
  גובה המלגה תלוי במשאבי הקרן ובנתוניו של המועמד עד לסכום של $10,000 בשנה.
  נסגרה ההרשמה לחוקרים אשר יצאו לחו"ל בשנה"ל 2017-2018.

  ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח הסתיימה

  תבחן מועמדות של סטודנטים העונים על הקריטריונים המפורטים להלן ובכפוף לתנאים הבאים:

  • מצוינות אקדמית.
  • רקע חברתי-כלכלי של המועמד ומשפחתו.
  • תרומה קהילתית, פעילות ומנהיגות חברתית.
  • סטודנטים/יות יוצאי צבא לאחר שירות צבאי מלא או שרות לאומי מלא. 
  • התחייבות לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית, יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.
  • תינתן עדיפות לבוגרי קרן אייסף.
  • קבלת המלגה מותנית בחזרה לישראל בתום הלימודים.
  • על המבקש/ת לגור במדינת ישראל בזמן הגשת הבקשה.
 • מועמדים העונים לקריטריונים מעלה מוזמנים להגיש מועמדות באמצעות מילוי שאלון המועמדות וצירופו לטופס הגשת מועמדות- טופס מקוון בתחתית עמוד זה