linkedinyoutubefacebook

חסמים בלימודי רפואה, ראיון ל"מה בוער" עם מנכ"ל אייסף

.מנכ"ל הקרן תומר סמרקנדי וריי ביטון דוקטורנטית לרפואה מדברים עם רזי ברקאי על הפערים בהרשמה ללימודי הרפואה