tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 חסמים בלימודי רפואה-ראיון ל"מה בוער" עם מנכ"ל אייסף

linkedinyoutubefacebook

חסמים בלימודי רפואה, ראיון ל"מה בוער" עם מנכ"ל אייסף

.מנכ"ל הקרן תומר סמרקנדי וריי ביטון דוקטורנטית לרפואה מדברים עם רזי ברקאי על הפערים בהרשמה ללימודי הרפואה