tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 הפערים החברתיים העולים מפרסום רשימת התיכונים המצטיינים

linkedinyoutubefacebook

"הכל דיבורים" ברשת ב

מנכ"ל אייסף על הפערים החברתיים העולים מפרסום רשימת התיכונים המצטיינים בתכנית "הכל דיבורים" ברשת ב'