linkedinyoutubefacebook

בעקבות סקר שחשף כי שליש מהישראלים לא יוכלו לממן לימודים אקדמאים לילדיהם, גלית כספי כהן, סמנכ"לית 'קרן אייסף - הקרן הבינלאומית לחינוך' מסבירה מה גורם לצעירים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך לנשור מלימודים

03/03/2016   /  8021