tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 בוגרים על הבר - עולים לירושלים

linkedinyoutubefacebook

בוגרים על הבר - עולים לירושלים

 

כמיטב מסורת קיום מפגשי networking לבוגרי הקרן התקיים החודש מפגש "בוגרים על הבר" והפעם ב"מייקס פלייס" ירושלים. הערב נבנה על טהרת הבוגרים אשר במתכונת של חמש הרצאות בנות עשר דקות כל אחת בהנחייתה של עפרה משיחשמעון וזאנה: זכויותיהם של בנים ממשיכים בפריפריה, סימון רונן: תעסוקה בדור ה- Yאבי מנדה: תשעה טיפים לשיפור הפנסיה, ד"ר אסף מרום: אבולוציה של המוח האנושי ופזית עדני: שינוי חברתי מבית- מחקר ופעולה.

לצפייה בתמונות מהאירוע לחצו כאן