tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 ברכות לד"ר שלומי דורון על צאת ספרו "המהלכים בין העולמות"

linkedinyoutubefacebook

כריכת הספר

הספר המהלכים בין העולמות פרי מחקרו ארוך השנים, המקיף והמרשים שלשלומי דורון, בוחן שתי תופעות מרתקות ודרמטיות בחברה הישראלית: "חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה". העיסוק הרב בחילונים, דתיים, חרדים, מסורתיים, העידן החדש ועוד, מזניח את אלו שמהלכים בין העולמות: יחידים המבקשים לשנות את זהותם הדתית ולהחליף את זהותם האישית, המשפחתית והקהילתית.