tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 עתידים – צוערים לשלטון המקומי

linkedinyoutubefacebook

עתידים – צוערים לשלטון המקומי

תכנית מצוינות המשלבת לימודי תואר שני במדיניות ציבורית והכשרה איכותית לתפקידים משמעותיים בשלטון המקומי בישראל